Kårsta GK


Köp och sälj spelrätter

  • Sidan förmedlar annonser via personer som äger eller önskar att äga en spelrätt i Kårsta GK.
  • Användaren ansvarar själv för att information i annonser är korrekt.
  • Ansvaret att ta bort annonsen vid såld/köpt spelrätt åligger användaren.